<kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

       <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

           <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

               <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                   <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                       <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                           <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                               <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                   <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                       <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                           <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                               <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                   <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                       <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                           <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                               <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                   <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                       <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                           <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                               <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                                   <kbd id='DMEdaAQv5'></kbd><address id='DMEdaAQv5'><style id='DMEdaAQv5'></style></address><button id='DMEdaAQv5'></button>

                                                                                     葡京注册:时代中国:2018年股东应占核心净利润42亿元 较去年增长66%

                                                                                     2019-03-13 20:20 沃软件资讯站

                                                                                      3月12日,时代中国控股公布2018年业绩。截至2018年12月31日止年度,时代中国全年合同销售额达到人民币605.9亿元,较去年增长45.5%;年度利润为人民币48.1亿元,较去年增长44.0%;股东应占核心净利润为人民币42.0亿元,较去年增长66.0%。每股盈利240分。建议派发末期息每股68.77分。

                                                                                      时代中国集团收入主要由物业发展、城市更新业务、物业租赁和转租及物业管理服务产生,2018年的收入占比分别约为89.5%、8.1%、1.0%及1.4%。时代中国集团收入由2017年的人民币231.1亿元增加至2018年的人民币34,3.75亿元,增幅为48.7%,收入增加主要归因于物业销售及城市更新业务收入增加。

                                                                                      2018年,时代中国集团的毛利率由2017年的27.9%上升至30.9%。该上升主要是由于毛利率较高的产品收入确认比例较2017年有所提升及新增毛利率较高的城市更新业务。

                                                                                      公告显示,时代中国集团租金总收入占总收入的1.0%,由2017年的人民币2.895亿元增加至2018年的人民币3.28亿元,增加人民币3850万元,增幅为13.3%。该增加主要是由于年内租金及出租率上升。

                                                                                      于2018年12月31日,时代中国集团拥有时代地产中心建筑面积约46,138平方米和204个车位及拥有时代倾城(中山)第26座建筑面积约37,567平方米作出租用途,而广州市时代商业管理有限公司及其附属公司用作转租的建筑面积约为472,984平方米。

                                                                                      于2018年12月31日,该集团共拥有99个处于不同阶段的主要项目,其中96个分布在广州、佛山、江门、东莞、惠州、珠海、中山、清远及肇庆等广东省主要城市、2个位于湖南省长沙市以及1个位于四川省成都市。2018年,该集团的合同销售约为人民币605.9亿元,总建筑面积约为373.3万平方米。

                                                                                      时代中国集团本年新增来自城市更新业务的收入为人民币27.757亿元。该收入主要来自于广州丰鼎项目,佛山太平项目及佛山塘虹项目。

                                                                                      公告称,于2018年12月31日,时代中国集团总土地储备约为1840万平方米,集团认为足够应付其未来三至五年的发展所需。2018年,时代中国集团于广州、佛山、珠海、江门、中山、清远、东莞、成都及肇庆购入23幅地块,土地收购成本总额约为人民币129.67亿元。